Proběhlá výstava: Výstava „Století 1918-2018 v Olomouckém kraji“

Výstava sestává z osmnácti velkoformátových panelů. První dva přinášejí informace o historickém vývoji Olomouckého kraje a Olomouce. Dalších pět panelů je věnováno jednotlivým regionům kraje (Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, Šumpersko a Jesenicko). Osm panelů pojednává o proměnách společnosti v období sta let ve všech oblastech lidského života. Každý panel obsahuje úvod do problematiky a následují medailony tří až čtyř osobností, které jsou klíčové pro danou oblast života společnosti na území dnešního Olomouckého kraje.

Poslední tři panely pojednávají o současnosti Olomouckého kraje – o jeho kultuře a společenském životě, sportu a tradiční lidové kultuře, přičemž přinášejí informace o nejvýznamnějších a hranice regionu přesahujících aktivitách kraje.

Pracovní listy pro žáky a studenty

Pro žáky a studenty jsou na výstavě k dispozici pracovní listy vhodné pro žáky II. stupně základních škol a studenty středních škol. Záleží zcela na vás, kterou variantu obtížnosti (I. nebo II.) zvolíte.

Pracovní listy jsou rozlišeny na A, B, C tak, aby bylo možné třídu rozdělit při práci na 3 skupiny (lze pracovat i samostatně). Skupina vždy hledá odpověď na 1 otázku z každého výstavního panelu, na který přesně odkazuje také číslo a název otázky v pracovním listu.

Výstava „Století 1918-2018 v Olomouckém kraji“
plakát / pozvánka