Proběhlá výstava: Výstava „Století 1918-2018 v Olomouckém kraji“

Výstava sestávala z osmnácti velkoformátových panelů.

První dva přinášely informace o historickém vývoji Olomouckého kraje a Olomouce. Dalších pět panelů bylo věnováno jednotlivým regionům kraje (Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, Šumpersko a Jesenicko). Osm panelů pojednávalo o proměnách společnosti v období sta let ve všech oblastech lidského života. Každý panel obsahoval úvod do problematiky a následují medailony tří až čtyř osobností, které jsou klíčové pro danou oblast života společnosti na území dnešního Olomouckého kraje.

Poslední tři panely pojednávaly o současnosti Olomouckého kraje – o jeho kultuře a společenském životě, sportu a tradiční lidové kultuře, přičemž přinášely informace o nejvýznamnějších a hranice regionu přesahujících aktivitách kraje.

Pracovní listy pro žáky a studenty

Pro žáky a studenty byly na výstavě k dispozici pracovní listy vhodné pro žáky II. stupně základních škol a studenty středních škol. Byly k dispozici ve dvou variantách obtížnosti (I. nebo II.).

Pracovní listy byly rozlišeny na A, B, C tak, aby bylo možné třídu rozdělit při práci na 3 skupiny (lze pracovat i samostatně). Skupina vždy hledala odpověď na 1 otázku z každého výstavního panelu, na který přesně odkazovalo také číslo a název otázky v pracovním listu.

Výstava „Století 1918-2018 v Olomouckém kraji“
plakát / pozvánka