Když Hranicko brázdily první automobily…

publikováno: 16.03.2022, rubrika: zajímavosti ze sbírek
Když Hranicko brázdily první automobily…

Hranické muzeum má ve svých sbírkách zhruba sto let starý snímek automobilu značky Laurin&Klement.

Státní poznávací značka vozu P 813 dokazuje, že auto patřilo v době první republiky do hranického okresu. V meziválečném období měla vozidla hranického okresu vyhrazená určitá čísla státních poznávacích značek a uvedené číslo do nich spadá. Pro úplnost dodáme, že v té době měla Praha písmeno N, zbytek Čech písmeno O, Morava písmeno P a Slezsko písmeno R.

Prvním automobilem, se kterým se obyvatelé Hranicka mohli na sklonku 19. století potkat, byl zřejmě kopřivnický „Präsident“ a po něm motocykly Laurin &Klement. Už v roce 1905 vydali hraničtí radní vyhlášku, která zakazovala vjezd motocyklů na náměstí a jejich jízdu po chodnících. V roce 1913 byly v Hranicích dva osobní automobily. Jeden patřil staviteli Jonášovi a druhý výrobci lihovin Wolfovi. Pro zajímavost v hranickém okrese v roce 1926 brázdilo cesty 53 osobních automobilů. V roce 1938 to bylo už 386 osobních automobilů.