Muzeum představí život Komenského v komiksu

publikováno: 23.02.2022, rubrika: informace pro návštěvníky
Muzeum představí život Komenského v komiksu

Jednu z nejvýznamnějších postav nejen našich dějin představí netradičním komiksovým ztvárněním výstava KOMenský v KOMiksu. Objevně tak zpřístupní celý jeho život, od raného dětství přes nejproduktivnější léta až po stáří. Věnuje se příběhům vědecké, kněžské a učitelské dráhy, ale i jeho osobnímu životu, včetně dramatických okamžiků, jako byla třicetiletá válka, mor a chudoba.

Ztvárněny jsou tak Komenského nadčasové postoje, hodnoty a názory. Zpracování těchto příběhů do podoby komiksu a také pracovní listy pro školáky i předškoláky, které budou na výstavě k dispozici, jsou výborným příkladem Komenského principu „škola hrou“.

Výstava je zapůjčena z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková za odborné spolupráce Richarda F. Vlasáka a PhDr. Markéty Pánkové. Svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich.

Součástí expozice budou historické školní lavice, tabule, katedry, školní pomůcky, aktovky, obrazy a další předměty, které na výstavu zapůjčí Muzeum Komenského v Přerově.

Vernisáž výstavy KOMenský v KOMiksu proběhne ve čtvrtek 24. března v 17 hodin v muzeu na Staré radnici.

související výstava:

KOMenský v KOMiksu

24. března12. června 2022
Gotický sál Staré radnice