Ing. Florián Beneš

ředitel státního gymnázia ( * 1884, Blažovice u Brna    † 1942, Osvětim)

Ing. Florián Beneš byl ředitel státního gymnázia v Hranicích, který byl umučen nacisty. Byl synem rolníka, vystudoval střední školu ve Vysokém Mýtě a chemii, matematiku a fyziku na Karlově univerzitě.

Florián Beneš působil jako středoškolský učitel v Praze na Žižkově, poté na reálném gymnáziu v Novém Meste nad Váhom a v letech 1923 až 1934 byl ředitelem reálného gymnázia v Dolnom Kubíne. V roce 1934 byl jmenován ředitelem Státního reálného gymnázia v Hranicích. Měl hluboké sociální cítění vůči nemajetným studentům, které mnohdy podporoval i z vlastních prostředků a byl statečným československým vlastencem.

V roce 1939 byl vyšetřován gestapem po udání, že spolu s profesorem Vladimírem Rudolfem zachránil před nacisty fyzikální sbírky z českého gymnázia v Novém Jičíně. Když byly v Hranicích nalezeny protiněmecké letáky, několikrát se mu podařilo uchránit studenty, profesory i zaměstnance gymnázia před zatčením. V budově gymnázia ukryl část knihovny bývalé Československé vojenské akademie.

V roce 1941 byl zvolen místostarostou Sokola, což se mu stalo osudným. Jelikož příslušníci Sokola patřili k nejorganizovanějším odpůrcům nacismu, zapojovali se do různých odbojových skupin a vytvořili rozsáhlou ilegální organizaci zvanou Obec sokolská v odboji, která byla řízena předními sokolskými funkcionáři. Po nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora bylo vyhlášeno stanné právo a při tak zvané Akci Sokol, bylo zatčeno kolem 1 500 sokolských představitelů.

Ing. Florián Beneš byl zatčen v říjnu roku 1941, krátce vězněn nejprve v Hranicích a poté v Brně. V lednu roku 1942 byl převezen do koncentračního tábora v Osvětimi a podle telegramu správy tábora zde zahynul 15. února 1942.