František Čajka

starosta města Hranic ( * 1890, Černotín u Hranic    † 1945, neznámé)

František Čajka byl starosta města Hranic, který byl umučen nacisty. Vystudoval učitelský ústav, stal se učitelem a později i ředitelem na měšťanské škole chlapecké v Hranicích. Po vzniku Československé republiky se aktivně podílel na politickém i společenském životě.

František Čajka byl starostou města Hranic v letech 1932 až 1934 a 1937 až 1939. Město řídil až do nacistické okupace. Dne 15. března roku 1939 očekával v kanceláři starosty společně se členy městké rady na příchod velitele německých okupačních jednotek. Německý divizní generál se opravdu dostavil a Čajka ho přivítal německým projevem, ve kterém zdůraznil, že v Hranicích byl vždy klid a nikdy nebylo vůči německým spoluobčanům postupováno jinak než k československým občanům.

Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se Čajka rozhodl zůstat v městské radě, ale na funkci starosty rezignoval. Místo něj byl na funkci starosty zvolen Emil Konečný. V roce 1941 bylo zastupitelstvo města rozpuštěno na příkaz nacistů. František Čajka nadále pokračoval v pedagogické práci a zapojil se do ilegálního protinacistického odboje Hnutí za svobodu.

František Čajka byl roku 1945 zatčen a vězněn nejprve v Kounicových kolejích v Brně, poté byl pravděpodobně převezen transportem do koncentračního tábora Mauthausen. František zemřel za nejasných okolností dne 11. dubna roku 1945. Jeho jméno je uvedeno na náhrobku rodinné hrobky na městském hřbitově v Hranicích. V roce 1946 byla jeho památka připomenuta na tryzně za oběti protinacistického odboje v Hranicích. František je zapsán také na pamětní desce nazvané Učitelé Země moravskoslezské, která je umístěna na Moravském náměstí v Brně, kde jsou uctěni učitelé, kteří položili život v protinacistickém odboji.

Foto: archiv Milana Králika