Josef Chromý

objevitel Zbrašovských aragonitových jeskyní ( * 1869, Zbrašov    † 1943, Hranice)

Josef Chromý, bratr Čeňka Chromého, byl spoluobjevitel Zbrašovských aragonitových jeskyní a starosta obce Zbrašov. Původním povoláním byl krejčí a již jako tovaryš se aktivně zapojoval do společenského života obce. Při vzniku Dobrovolné hasičské jednoty Zbrašov se stal písařem a cvičitelem sboru, později byl jejím předsedou.

Josef Chromý byl roku 1907 zvolen starostou obce Zbrašov. Funkci zastával do roku 1916, pak byl společně se svým synem Stanislaven mobilizován do války. Jeho syn bohužel ve válce nepřežil. Od roku 1912 Josef spolupracoval se svým bratrem Čeňkem při objevování Zbrašovských aragonitových jeskyní. Již v lednu roku 1913 začali ručně rozšiřovat puklinu o délce jednoho metru a světlosti patnácti centimetrů, ze které unikala pára. Po nějaké době se ke dvojici bratrů připojili další dobrovolníci ze Zbrašova a Hranic.

V roce 1914 se bratrům podařilo prorazit snadnější vchod do jeskyní. Jejich projekt k otevření jeskyní, kterému bratři věnovali mnoho času i financí, se v důsledku první světové války zdržel. Jeskyně byly nakonec otevřeny až roku 1926, když se do závěrečných prací zapojili také příslušníci hranické posádky.

Josef Chromý pokračoval v bádání a objevování jeskynního systému až do své smrti. Zemřel v roce 1943 v budově Staré střelnice v Hranicích, kde prožil poslední roky svého života. Josef Chromý je pochován na hřbitově u kostela Narození Panny Marie, lidově u Kostelíčka v Hranicích. Hrob je v péči Správy Zbrašovských aragonitových jeskyní. Josefova dcera Ludmila Chromá pokračovala v péči o Zbrašovké aragonitové jeskyně i po otcově smrti.