prof. Ing. Dr. Ladislav Cigánek, DrSc.

vysokoškolský pedagog a akademik ( * 1901, Nové Město na Moravě    † 1975, Bratislava)

Prof. Ing. Fr. Ladislav Cigánek, DrSc. byl elektrotechnik, vysokoškolský pedagog a akademik. Byl synem Emila Cigánka a do Hranic přijel s rodiči v roce 1912. Jeho otec se stal ředitelem obnoveného českého reálného gymnázia.

Ladislav studoval s výborným prospěchem a odmaturoval na Českém státním reálném gymnáziu v Hranicích, kde po celou dobu studia byl ředitelem jeho otec Emil. To však pro Ladislava neznamenalo žádná privilegia, ba naopak. Aby nebyl obviňován svými spolužáky z protekce, opravdu svědomitě se učil a plnil zadané úkoly. V letech 1920 až 1924 vystudoval Českou vysokou školu technickou v Brně a byl jmenován inženýrem elektrotechniky.

Ladislav pracoval šest let na konstrukčním oddělení Škodových závodů v Plzni, poté se rozhodl absolvovat roční stáž v USA. Po návratu vyučoval na Vyšších průmyslových školách, a to v Praze a Brně a dále se vzdělával. V roce 1937 byl promován na doktora technických věd. Po porážce nacismu odešel na Slovensko, kde byl jmenován profesorem elektrotechnických strojů a přístrojů na Vysoké škole technické v Bratislavě. Tuto katedru poté vedl dvacet pět let.

Ladislav Cigánek velmi zásadně ovlivnil vývoj elektrotechniky v Čechách a na Slovensku po roce 1945. Napsal řadu odborných publikací, vysokoškolských učebnic i skript a také desítky vědeckých článků, které byly otištěny v domácích i zahraničních časopisech. Zastával také funkci hlavního redaktora slovenských odborných časopisů Technický zborník a Elektrotechnický časopis SAV. Je autorem spisu Elektrické stroje z roku 1949, spisu Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídící z roku 1956 a Stavba elektrických strojů z roku 1958. Ladislav Cigánek zemřel v roce 1975 v Bratislavě.

Foto: encyklopedie.brna.cz