Prof. Ing. Armin Delong, DrSc.

světově uznávaný fyzik ( * 1925, Bartovice u Ostravy    † 2017, Brno)

Prof. Ing. Armin Delong, DrSc. byl světově uznávaný fyzik a zakladatel československé elektronové mikroskopie. Do roku 1989 působil jako ředitel Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně a akademik. Po listopadu 1989 zastával funkci místopředsedy vlády ČSFR pro vědecký rozvoj.

Jeho předkové byli francouzští hugenoti, kteří se koncem 16. století uchýlili před náboženskou perzekucí do Slezska a na Moravu. Jedním z jeho prapředků byl pozdně renesanční malíř Adam Delong, jehož kostelní obrazy se zachovaly ve městě Příbor. Jeho otec byl krejčí a maminka byla v domácnosti. Rodina se přistěhovala do Hranic v roce 1938.

Armin navštěvoval během válečných let hranické gymnázium. Při studiu projevoval mimořádný zájem o technické předměty. Věnoval se leteckému modelářství a konstrukci vysílaček a radiopřijímačů. Po skončení nacistické okupace začal studovat slaboproudou elektrotechniku na Vysoké škole technické v Brně. Ve své diplomové práci navrhl společně se svými nadanými spolužáky konstrukci elektronového mikroskopu.

Úplně první československý elektronový mikroskop zkonstruoval v roce 1949, skládal se z pěti tisíc součástek. Tehdejší Československá republika byla pátou zemí světa, kde se elektronové mikroskopy začaly vyrábět. Jejich výroba byla nosným programem národního podniku s názvem Tesla a přinášela československému státu milionové devizové příjmy.

Armin Delong byl zakladatelem elektronové mikroskopie a šedesát let se věnoval výzkumu a vývoji elektronových mikroskopů. Později se zaměřoval na nízkonapěťovou prozařovací mikroskopii, která se užívala zejména v biologii. Byl nositelem zlaté medaile světové výstavy EXPO 1958 za prototyp elektronového mikroskopu BS242, držitelem Ceny města Brna 2000, Ceny Československé mikroskopické společnosti 2004, Čestného uznání Menzy ČR 2012 a mnoha dalších ocenění.

V roce 2005 byl poctěn cenou vlády České republiky zvanou Česká hlava. Jeho jméno nese také brněnská firma Delong instruments a.s., která provádí výzkum, vývoj, výrobu a montáže fyzikálních zařízení, orientovaných na oblast elektrotechniky a softwaru. Prof. Ing. Armin Delong, DrSc. zemřel v roce 2017 v Brně.