Friedrich Gatti

důstojník, pedagog a historik ( * 1839, Weinburg am Sassbach    † 1905, Vídeň)

Friedrich Gatti byl důstojník, pedagog a historik. Dětství prožil v rodné obci ve Štýrsku na současné rakousko-slovinské hranici. Friedrich navštěvoval nižší a vyšší reálnou školu v nedalekém Grazu. V roce 1856 nastoupil do zaměstnání jako praktikant daňového úřadu a v roce 1859 byl mobilizován k pěšímu pluku, se kterým se zúčastnil italsko-rakouské války.

Friedrich Gatti byl význačný svou statečností a velitelskými schopnostmi. Povýšil na podporučíka pěchoty a byl přijat do činné služby. Rád se věnoval samostudiu, díky čemuž získal rozsáhlé znalosti a všeobecný přehled z historie a zeměpisu a také se naučil francouzsky, anglicky, italsky a španělsky, aby mohl v originále studovat archivní dokumenty. V roce 1864 začal vyučovat historii v kadetních institutech.

V roce 1869 byl přeložen do tehdejší Vojenské technické školy v Hranicích, což byla tříletá internátní vojenská škola, vychovávající poddůstojníky císařsko-královského dělostřelectva. V roce 1871 Friedrich vykonal ve Vídní zkoušku aprobace na středoškolského profesora dějepisu, zeměpisu a literatury a byl povýšen na kapitána. V Hranicích působil ještě také v letech 1875 až 1879 jako profesor světových dějin na Vyšší vojenské reálce. Poté byl přeložen do Válečného archivu ve Vídni, kde studoval novodobé evropské války, a tak mohl být roku 1887 jmenován profesorem válečných dějin a později i vojenské geografie na císařsko-královské Vojenské technické akademii ve Vídni.

Friedrich se pak až do konce života zabýval zpracováním historie Vojenské technické akademie ve Vídni, a to i po odchodu do penze v roce 1901 v hodnosti plukovníka. Monumentální dvoudílná historická sbírka habsburského dělostřelectva vyšla ve Vídni v roce 1905 pod názvem Geschichte der K. und K. Technischen Militär-Akademie. V druhém dílu publikace jsou popsány dějiny internátní rakouské Dělostřelecké akademie, která v letech 1858 až 1869 sídlila v současných kasárnách gen. Otakara Zahálky. Friedrich Gatti zemřel v roce 1905 ve Vídni.