Jan Kropáč z Nevědomí

majitel města ( * 1504,     † 1572, Hranice)

Jan Kropáč z Nevědomí byl šlechtický držitel města a hranického panství. S rodinou se trvale usadil v Hranicích a od roku 1553 řídil správu panství a zasahoval do života správy města.

Jelikož byl pro něj starý pernštejnský hranický hrad nepohodlný a nevyhovoval renesančnímu vkusu doby, nechal postavit pro sebe a svou rodinu nový reprezentační renesanční zámek vedle starého hradu. Tam v roce 1567 vítal a hostil císaře Maxmiliána a jeho početnou družinu. Kropáč byl schopným a cílevědomým hospodářem a hranické panství pod jeho rukou jenom vzkvétalo.

Jeho soukromý život tak veselý nebyl. Postupně mu zemřely všechny děti až na dceru Annu, provdanou za Jana z Kunovic. On sám zemřel na mor ve svých šedesáti osmi letech. Byl pochován jako poslední mužský člen svého rodu v hranickém kostele. Jeho dcera Anna se stala dědičkou panství hranického i zlínského, které Kropáč vlastnil. Román o jeho životě od Antonie Ebnerové s názvem Jan Kropáč z Nevědomí, je k zapůjčení v městské knihovně.

Foto: wikipedia.org