Blanka Ličmanová

ilustrátorka, grafička a výtvarnice ( * 1938, Hranice    † 2015, Hranice)

Blanka Ličmanová byla ilustrátorka, grafička a výtvarnice. Narodila se v Hranicích a od dětství se věnovala hře na klavír, baletu, společenskému tanci a dramatickému umění.

Po gymnáziu studovala výtvarné umění například u akademického malíře Miroslava Štolfy nebo u akademického malíře Jana Maria Najmra. Vystudovala také Umělecko-průmyslovou školu v Ostravě. Po desetileté praxi jako kulturní pracovník v oboru lidové umělecké tvořivosti nastoupila jako grafička do tiskárny v Hranicích.

Blanka Ličmanová od roku 1987 trvale spolupracovala s Dílem a byla také členkou Unie výtvarných umělců v Olomouci a později v Praze. Od roku 1990 byla na volné noze, pracovala střídavě ve svém ateliéru v Hranicích a na Vinohradech v Praze.

Ilustrovala převážně sbírky básní nejrůznějších autorů. Svá díla vystavovala kromě České republiky i v Holandsku a USA. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, na Slovensku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Anglii, Francii, Izraeli, USA, Kanadě, Austrálii a dalších zemí.

Její výtvarná díla jsou poznamenány vztahem k přírodě, hudbě, poezii a tanci. Blanka Ličmanová zemřela 19. září 2015 v Hranicích.