Ing. Vojtěch Richtár, CSc.

lesní inženýr a publicista ( * 1928, Hrabství u Opavy    † 2000, Hranice)

Ing. Vojtěch Richtár, CSc. byl lesní inženýr, profesor Střední lesnické školy Hranice a odborný publicista. Narodil se do rolnické rodiny a ve své rodné obci vychodil obecnou školu. Jakožto Čech, žijící v sudetské oblasti, mohl další studia zahájit až po roce 1945.

V roce 1949 odmaturoval na Vyšší zemědělské škole v Opavě a v roce 1953 ukončil studium lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Po ukončení vojenské základní služby pracoval v odborných funkcích u Severomoravských státních lesů. Vykonal zkoušku odborného lesního hospodáře a dálkově si doplnil také pedagogické vzdělání.

Od roku 1963 vyučoval na Střední lesnické škole v Hranicích lesní botaniku, pěstování lesů a odbornou lesnickou praxi. Za svého působení na škole vychoval dvě generace lesníků a v roce 1973 mu byla udělena vědecká hodnost kandidáta věd v oboru pěstování lesů. Vzdělání si pak ještě doplnil studiem biologie a postgraduálním studiem tvorby a ochrany životního prostředí. Byl výraznou osobností školy, zasloužil se o materiální základny doplněním exponátů kabinetu botaniky a aktivní účastí na vybudování naučné stezky ve školním polesí Valšovice.

Vojtěch Richtár byl spoluautorem učebnice Lesnická botanika, autorem učebnice pro postgraduální studium Nové směry v pěstování lesů a několika set odborných článků i studií z oblasti lesního hospodářství, myslivosti, ekologie a ochrany životního prostředí. Byl také skvělým muzikantem a vyučoval hru na klarinet na Základní umělecké škole v Hranicích. Vojtěch Richtár zemřel v roce 2000 a je pochován v urnovém háji na městském hřbitově v Hranicích.

Foto: Ctirad Juráň