Tomáš Skácel

důstojník a starosta města ( * 1880, Dolany u Olomouce    † 1945, Hranice)

Tomáš Skácel byl ruský legionář, důstojník československé armády a starosta města Hranic. Vyučil se truhlářem a absolvoval průmyslovou školu dřevařskou. Stal se odborníkem v dřevařství a zpracování dřeva.

V roce 1903 nastoupil povinnou prezenční službu v Olomouci. Poté se oženil, usadil se v Hranicích a zastával zde funkci mistra v První moravské továrně na vodovody, plynovody a pumpy Antonína Kunze. V roce 1914 byl mobilizován a odeslán na haličskou frontu. V říjnu téže roku upadl do ruského zajetí a pracoval jako zajatec v dřevařských závodech na Sibiři v Zabajkalsku a Jakutsku. Po návratu nastoupil do československých legií.

Tomáš Skácel zůstal v činné službě, byl povýšen na nadporučíka a ustanoven vojenským správcem průmyslových podniků na Moravě a Slezsku. Vstoupil do místní organizace sociálně-demokratické strany. Odmítal násilné bolševické socializační představy i nacionalistické čecháčkovství. V roce 1920 byl zvolen starostou města Hranic. Podle kroniky byl dobrým starostou a získal si veřejnou oblibu svou umírněností, spravedlností a rozhledem.

Navzdory svým přednostem byl nakonec nucen rezignovat na funkci starosty a odejít ze sociální demokracie i obecního zastupitelstva. Do roku 1925 zůstal v činné službě a byl povýšen do hodnosti štábního kapitána. Poté se vrátil ke své původní profesi. Během svého života se i on sám zapojil do ilegální organizace Obrany národa a byl několikrát vyšetřován gestapem. Tomáš Skácel zemřel v roce 1945 v Hranicích.