PhDr. František Sumbal

knihovník a publicista ( * 1883, Hranice    † 1968, Hranice)

PhDr. František Sumbal byl knihovník, vědecký pracovník a publicista. Když měl pouhé čtyři roky, zemřel mu otec. Tehdejší německé gymnázium, které studoval v Hranicích a studia ve Vídni a v Praze, vystudoval díky hranické nadační podpoře zvané Soukupova nadace.

V roce 1909 byl jmenován doktorem filozofie a v letech 1911 až 1918 knihovníkem Ministertva vnitra ve Vídni. Poté vedl také Ministerstvo zdravotnictví v Praze a od roku 1920 působil jako knihovník na Ministerstvu vnitra v Praze.

Byl autorem publikace Českoněmecký slovník terminologický a frazeologický pro úřady, kanceláře a soukromou potřebu. Po odchodu do penze žil v Hranicích. PhDr. František Sumbal zemřel v roce 1968 v Hranicích.