Jindřich Ferdinand Toskánský

rakouský arcivévoda ( * 1878, Salzburg    † 1969, Salzburg)

Jindřich Ferdinand Toskánský, německy Heinrich Ferdinand Salvator Maria Joseph Leopold Karl Ludwig Pius Albert Rupert Katharina von Ricci von Österreich-Toscana, byl rakousko-toskánský arcivévoda, císařsko-královský generál, malíř a fotograf. Byl synem arcivévody Ferdinanda IV., toskánského vévody a jeho manželky Alice, princezny Bourbon-Parmské.

Již od dětství projevoval nevšední umělecký i technický talent a vykazoval rysy všestranně rozvinuté osobnosti. Nastoupil externě na Vyšší vojenskou reálku do Hranic, a to předčasně již ve třinácti letech. Fakt, že zdejší školu ukončili tři členové habsburského císařského domu, včetně Jindřicha, byl pro hranickou vojenskou internátní školu skvělou vizitkou. Císař František Josef I. i otec arcivévodů, velkovévoda Ferdinand IV. Toskánský, ocenili nejen velitele reálky plukovníka Ladislava Müllera von Königsbrücka, ale i třídního učitele Wilhelma von Zimburga a další příslušníky pedagogického sboru.

V letech 1894 až 1895 studoval Jindřich Tereziánskou vojenskou školu ve Vídeňském Novém Městě a zároveň se věnoval umělecké činnosti. Roku 1903 absolvoval vojenskou sborovou školu v Innsbrucku a byl povýšen na nadporučíka. Aby se mohl věnovat umění, požádal roku 1906 o uvolnění z vojenské služby ze zdravotních důvodů. Byl propuštěn a začal studovat malířství u předních rakouských mistrů. Až do první světové války žil bohémským životem spolu s Karolinou Marií Ludescherovou, se kterou měl tři děti a kterou mohl pojmout za ženu až po rozpadu monarchie.

V roce 1919 se zřekl titulu arcivévody i práv člena habsbursko-lotrinského rodu a s Karolinu se oženil. Až do své smrti žil s rodinou na zámku Flederbach u Salzburgu. Věnoval se fotografování a malířství, byl členem Salzburgské kulturní společnosti a kromě skromné vojenské penze vylepšoval rodinný rozpočet prodejem svých uměleckých děl. Jindřich Ferdinand Salvátor Toskánský zemřel v roce 1969 v krásných devadesáti jedna letech.

Foto: archiv Milana Králika