Josef Troup

profesor a starosta města ( * 1897, Slavče, okres Český Krumlov    † 1984, Hranice)

Josef Troup byl středoškolský profesor, kronikář a starosta města Hranic. Do Hranic přišel v roce 1931 a působil zde jako profesor zeměpisu a dějepisu na zdejším českém státním gymnáziu.

Troup patřil k vedoucím funkcionářům hranické lidové strany a po vítězství strany v obecních volbách byl v dubnu roku 1936 zvolen starostou města. V této funkci však nepůsobil ani rok. Po sporech o postupu zastupitelů lidové strany v obecním výboru rezignoval. Věnoval se tedy opět naplno své profesi učitele a na hranickém gymnáziu učil až do komunistického převratu v únoru 1948.

V březnu téže roku byl suspendován a až do odchodu do důchodu pracoval v místní hranické cementárně. Jeho manželka byla za údajnou vymyšlenou velezradu odsouzena na pět let žaláře. V komunistickém vězení strávila více než rok, poté byla propuštěna a manželé se rozhodli, přestěhovat se do Oderských vrchů, aby unikli neustálému dohledu STB (Státní bezpečnosti).

Josef Troup se do historie města trvale zapsal jako kronikář farního úřadu v Hranicích. Kroniku vedl od roku 1939 do srpna roku 1948. V kronice jsou detailně popsány poslední válečné dny v Hranicích, statistické přehledy o válečných a poválečných letech a excesy poválečného období.

Troup statečně čelil českému nacionalismu a v zápisech odsoudil násilnost a vraždy v hranickém internačním táboře pro Němce. Tábor nazval doslova ostudou Hranic a užívané metody označil za český gestapismus. Tyto stránky sám autor nakonec vytrhl, ale na farním úřadě zůstaly uschovány a jsou v kronice přiloženy. Josef Troup zemřel v roce 1984 a je pochován na městském hřbitově v Hranicích.