Před sto lety navštívil Masaryk Hranice

publikováno: 23.06.2024, rubrika: aktuální zprávy
Před sto lety navštívil Masaryk Hranice

Tomáš Garrigue Masaryk Hranice navštívil už v srpnu roku 1905, kdy se zde konaly učitelské univerzitní kurzy, na kterých přednášel v oboru filozofie a pedagogika. První termín návštěvy Masaryka, jakožto prezidenta Československé republiky, byl naplánován na září či říjen 1922. Z návštěvy však sešlo. Dlouho plánovaný příjezd do Hranic se nakonec uskutečnil v červnu 1924 a pan prezident přijel zvláštním vlakem přes Brno, Vyškov a Přerov.

Přípravy byly pečlivé. Byl ustaven Slavnostní výbor pro uvítání pana prezidenta republiky. Musel se zajistit vhodný automobil pro přesun z nádraží, což znamenalo komplikaci, protože vhodných aut bylo málo. Před radnicí bylo zbudováno nevysoké podium zdobené koberci a květinami. Ulice zářily pestrými barvami státních a národních praporů. Vlastníci domů byli vyzváni, aby si opravili své domy nebo alespoň jejich průčelí.

Nakonec v pondělí 23. června 1924 v 11:20 dorazil vlak s prezidentem do Hranic. Příjezd byl oznámen fanfárami z Libuše, troubenými z věže radnice, a dvěma výstřely z děla. Hudba 40. pěšího pluku zahrála hymnu. Po přivítání a přehlídce nastoupené vojenské jednotky nasedl Masaryk do automobilu, zkrášleného růžemi a řízeného italským legionářem, a jel řadami jásajícího obyvatelstva do města. Na náměstí byl slavnostně uvítán starostou Hranic Václavem Jonášem, ale také starosty Lipníka nad Bečvou, Černotína a Potštátu. Masaryk se také zapsal na památku do Pamětní městské knihy a navštívil hranické muzeum.

Poté se pan prezident přesunul do vojenské akademie. Před ní byl opět dav lidí. Nad prezidentským průvodem prováděla leteckou show eskadra letců z Olomouce. V akademii ho očekával ministr národní obrany Udržal a generální inspektor armády, básník Josef Svatopluk Machar a náčelník generálního štábu Mittelhauser. Prezident si prohlédl akademii, zhlédl přehlídku důstojnického sboru i akademiků a poobědval v Zrcadlovém sále. Masaryk jedl poměrně málo a místo piva a vína pil vodu. Po obědě a černé kávě v 14:50 sedl opět do automobilu a odjížděl špalíry obecenstva na severní nádraží, kde odjel vlakem do Opavy.