Výhledy z hnízda Jakuba Nováka v Galerii Synagoga

publikováno: 30.01.2022, rubrika: aktuální zprávy
Výhledy z hnízda Jakuba Nováka v Galerii Synagoga

Až do 13. března 2022 můžete v hranické Galerii Synagoga navštívit výstavu „Výhledy z hnízda“ grafika a malíře Jakuba Nováka.

Jakub Novák se ve svých projektech vztahuje k otázkám tradic, řádu, dobových a generačních rozdílů. Klade si otázky, zda lokální hodnoty mají v současnosti s globálním uvažováním svou relevanci, zdali nejsou zapouzdřeny samy v sobě, nestaly se pouhým sentimentem nebo snad neslouží jen jako forma útěku do relativního bezpečí v rámci provozu světa kolem nás.

Grafické cykly Hnízda, Mince (digitální tisky, serigrafie), nebo objekty Paraziti, Jehlou, Cyrk (organické objekty zvlněné rámy kopírují „až ad absurdum“ tvarosloví krajiny) vymezují prostor, zhmotňují energii i umělcův naturel a nakonec v obrazech (kombinované techniky) zastavuje situace nebo procesy v čase v neurčitých dálavách. Typickým rysem jeho prací je grafická jednoduchost, dvojsmysl a jemná nadsázka, která směřuje k odlehčenosti tématu.

Cenné pedagogické a umělecké zkušenosti s grafickými technikami aplikoval v dílně serigrafie na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně, pod vedením Svätopluka Mikyty a dále zúročuje po boku svých ostravských pedagogů v sérii výstav na Mezinárodním serigrafickém sympoziu Ostrava v letech 2013 až 2021. Je zastoupen v několika soukromých sbírkách.

K výstavě promluvil doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. a synagogu rozezněl svým hudební vystoupení Tomáš Hrubiš.

V galerii níže si můžete prohlédnout fotografie z vernisáže od Jiřího Necida.