Proběhlá výstava: Jakub Novák – Výhledy z hnízda

Jakub Novák alias Kubrt pochází z Bukovan poblíž Kyjova. V roce 2012 absolvoval Fakultu umění na Ostravské univerzitě. Navštěvoval Ateliér grafiky u profesora Eduarda Ovčáčka a docenta Marka Sibinského.

Jakub Novák se ve svých projektech vztahuje k otázkám tradic, řádu, dobových a generačních rozdílů. Klade si otázky, zda lokální hodnoty mají v současnosti s globálním uvažováním svou relevanci, zdali nejsou zapouzdřeny samy v sobě, nestaly se pouhým sentimentem nebo snad neslouží jen jako forma útěku do relativního bezpečí v rámci provozu světa kolem nás.

Grafické cykly Hnízda, Mince (digitální tisky, serigrafie), nebo objekty Paraziti, Jehlou, Cyrk (organické objekty zvlněné rámy kopírují „až ad absurdum“ tvarosloví krajiny) vymezují prostor, zhmotňují energii i umělcův naturel a nakonec v obrazech (kombinované techniky) zastavuje situace nebo procesy v čase v neurčitých dálavách. Typickým rysem jeho prací je grafická jednoduchost, dvojsmysl a jemná nadsázka, která směřuje k odlehčenosti tématu.

Cenné pedagogické a umělecké zkušenosti s grafickými technikami aplikoval v dílně serigrafie na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně, pod vedením Svätopluka Mikyty a dále zúročuje po boku svých ostravských pedagogů v sérii výstav na Mezinárodním serigrafickém sympoziu Ostrava v letech 2013 až 2021. Je zastoupen v několika soukromých sbírkách.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 27. ledna 2022 v 17 hodin.

K výstavě promluvil: doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.

Hudební vystoupení: Tomáš Hrubiš

 

Jakub Novák – Výhledy z hnízda
plakát / pozvánka

související příspěvky:

Vernisáž k výstavě Jakub Novák – Výhledy z hnízda

Čtvrtek 27. ledna 2022 / 17:00 / Galerie Synagoga

Jakub Novák alias Kubrt pochází z Bukovan poblíž Kyjova. V roce 2012 absolvoval Fakultu umění na Ostravské univerzitě. Navštěvoval Ateliér grafiky u profesora Eduarda… | |


Galerie Synagoga

Po zavřeno
Út zavřeno
St zavřeno
Čt zavřeno
zavřeno
So zavřeno
Ne zavřeno