Z muzejních sbírek: Kamenné znaky města

publikováno: 22.06.2020, rubrika: zajímavosti ze sbírek
Z muzejních sbírek: Kamenné znaky města

Součástí muzejních sbírek jsou tři kamenné znaky, jeden je z roku 1561, druhý z roku 1722 a třetí je součástí renesančního portálu Staré radnice. První dva jsou k vidění v hranické synagoze, třetí se nachází nad dveřmi u vstupu do Staré radnice z Masarykova náměstí.

Pískovcový znak města z roku 1561

Na pískovcovém znaku umístěném v Galerii Synagoga je vyobrazen svatý Štěpán, který byl patronem premonstrátů z kláštera Hradisko u Olomouce. Premonstráti vlastnili Hranice ve 13. století, kdy byly Hranice povýšeny na město.

Svatý Štěpán drží v ruce kameny jako připomínku jeho mučednické smrti ukamenováním. První dochovaná podoba znaku, umístěného zatím nikoli na štítě, ale v takzvaném pečetním poli, ukazuje svatého Štěpána obklopeného třemi štíty. Předpokládá se, že původně byla postava provázena pouze dvěma znaky, orlicí a lvem. O jejich významu nepanuje mezi odborníky shoda.

Za Jana z Cimburka, který držel Hranice od třicátých let 15. století, se objevil ve znaku další štít. Byl kladen svatému Štěpánovi pod nohy a představoval trojité stříbrné cimbuří na červeném poli, které je součástí rodového znaku Tovačovských z Cimburka. Takto se znak objevuje ještě v roce 1544 na portálu radnice a v roce 1561, kdy byl vytesán pro Horní městskou bránu.

Kamenný znak Ditrichštejnů z roku 1722

Druhý znak, také v synagoze, je z roku 1722 a pojí se s rodem Ditrichštejnů, kteří drželi Hranice v letech 1622 až 1858. Na znaku jsou vinařské nože, součást rodového znaku Ditrichštejnů. Knížecí stav potvrzuje knížecí koruna, původně čepice. Podle písmen V F D V a podle letopočtu je zřejmé, že se jedná o znak Valtera von Ditrichštejna, držitele Řádu zlatého rouna, na což odkazuje beránek.

Kamenný renesanční portál Staré radnice

Nejhodnotnější památkou Staré radnice je renesanční portál z roku 1544, na němž mimo jiné najdeme také podobiznu tehdejšího purkmistra Skřítka, provázenou znakem krejčovského cechu a také latinským nápisem Verbum Domini manet in aeternum (v překladu – Slovo Páně zůstává na věky).

Renesanční portál, který byl původně v patře, se dnes nachází nad dveřmi u vstupu do Staré radnice z Masarykova náměstí.