Z muzejních sbírek: Krása, která hřála

publikováno: 18.05.2020, rubrika: zajímavosti ze sbírek
Z muzejních sbírek: Krása, která hřála

Dalšími zajímavými předměty do našeho seriálu „Z muzejních sbírek“ jsou nálezy kachlů zámeckých kamen z hranického zámku, které jsou součástí sbírek hranického muzea.

Zlomky pozdněgotických a renesančních kachlů byly objeveny při archeologickém výzkumu, který se prováděl před rekonstrukcí zámku.

V souboru najdeme několik typů kachlů zdobených různými reliéfními výjevy. U výzdoby některých kusů se hrnčíř inspiroval u kachlových kamen z maďarského Budína či Banské Bystrice na Slovensku.  Většina zlomků kachlů není nijak obarvena, výjimečně se objevuje zelená olovnatá glazura.

Některé z kachlů jsou zdobeny heraldickými motivy. Objevuje se zde znak pánů z Kunštátu, znak pánů z Pernštejna, který představuje erb se zubří hlavou, dále také znak pánů z Rožmberka, zobrazený v podobě pětilisté růže, znak pánů ze Šternberka, který představuje štít s hvězdou či znak rodu Cimburků v podobě cimbuří.

Výrazným motivem výzdoby je postava svatého Jeronýma sedícího v pracovně u stolu s otevřenou knihou a se lvem, který mu leží u nohou. Podle bajky svatý Jeroným vytáhl lvovi z tlapy trn, a ten se pak stal jeho přítelem. Proto je zde lev znázorněn, jak zvedá k Jeronýmovi pravou tlapu.

Mezi další motivy patří postava rytíře v pozdně plátové zbroji se zdvihnutým hledím a taseným mečem, objevuje se také postava muže s kuší, kavalíra s mečem či polopostava štítonoše.

Renesanční kachle z hranického zámku zdobí takzvaný tapetový vzor, postava muže v klobouku s pštrosím pérem, postava obrněného jezdce máchajícího mečem v pravici a další. Ojedinělými nálezy byly zlomky kachlů dekorovaných motivem listoví, lilií, granátového jablka a pávů.

Na několika kachlích najdeme písmena psaná gotickým písmem. Mohlo se jednat o monogramy výrobců, případně hrnčířů.