Z muzejních sbírek: Orchestrion

publikováno: 04.05.2020, rubrika: zajímavosti ze sbírek
Z muzejních sbírek: Orchestrion

Jeden z posledních hrajících orchestrionů v České republice je ve sbírkách hranického muzea a v současné době je k vidění ve vestibulu Základní umělecké školy v Hranicích na Školním náměstí.

Tento svědek uměleckého, hudebního a technického umu našich předků v oblasti automatických hudebních nástrojů mohou zájemci obvykle vidět na Dnech evropského dědictví.

Hranický orchestrion byl zakoupen do sbírek muzea v 70. letech minulého století. Původně stál v hospodě U Urbanů ve Velké. Orchestrion vyrobila firma Klepetář na přelomu 19. a 20. století a hrál na desetihaléřové mince, na výběr bylo celkem 8 písniček.

Co je orchestrion? Orchestrion je mechanický hrací stroj napodobující zvuk orchestru nebo alespoň několika hudebních nástrojů. K základnímu hracímu mechanismu (zpravidla pianu) se přidávaly jednotlivé hudební nástroje, nejčastěji činely, bubínky, xylofony, píšťaly a někdy dokonce housle.

Hudba je zaznamenána na dřevěných válcích s ocelovými hřebíčky, pohon stroje zajišťuje těžké závaží. Existují dva základní typy orchestrionů – pianový a píšťalový.

Skříň orchestrionu byla více či méně zdobená vyřezávanými detaily a různými zdobenými nástavbami, nechyběla ani ručně malovaná skla. Největší rozmach orchestriony zažily na přelomu 19. a 20. století, kdy se staly přímo módním hitem. Vyhledávány byly až přibližně do roku 1930. Jejich nástupci se z důvodu dokonalejšího zvuku staly pianoly a gramofony a později s rozšířením elektřiny i další novinky techniky.

Dnes orchestriony najdete zpravidla jen v expozicích či depozitářích muzeí. V mnoha případech jsou ještě i nádhernými sběratelskými kousky uloženými ve starých a renovovaných interiérech původních chalup či hospod.

České země mají ve výrobě orchestrionů bohatou tradici, jejich výroba měla na přelomu 19. a 20. století světovou úroveň.

VÝZVA

Máte doma nějaké předměty spjaté s historií města Hranice nebo jeho blízkého okolí? Může se jednat například o odznaky, medaile, nábytek, nejrůznější stroje, technické vybavení, předměty denní potřeby nebo také fotografie, plakáty k nejrůznějším akcím či obrazy. Prostě cokoliv, co má historickou hodnotu, a  může tak přispět k lepšímu poznání vývoje našeho města. Na předměty, které předáte hranickému muzeu, se samozřejmě nebude „prášit“. Můžete je pak vidět na regionálních výstavách, kterých naše muzeum každoročně pořádá několik.

V případě zájmu kontaktujte prosím kurátora muzea na telefonním čísle 775 854 522 nebo na emailu kurator@ muzeum-hranice.cz.