Z muzejních sbírek: Psací stroj s ukazovátkem

publikováno: 15.06.2020, rubrika: zajímavosti ze sbírek
Z muzejních sbírek: Psací stroj s ukazovátkem

Psací stroje dnes používá málokdo. Přesto se tyto stroje staly na 150 let nepostradatelnou součástí a pomohly lidstvu k rychlejšímu a praktičtějšímu zaznamenávání psaného textu na papír. Dříve se vše psalo pouze ručně.

Psací stroj byl vynalezen v 18. století, rozšířil se však až na konci 19. století. Před nástupem počítačů se používaly elektrické psací stroje a před nimi zase psací stroje mechanické. Hranické muzeum má ve svých sbírkách kromě klasických mechanických psacích strojů také jeden „zvláštní“ psací stroj s neobvyklou konstrukcí.

Klasický mechanický psací stroj se skládá z klávesnice a zařízení, které přenáší text na papír. Obvykle jsou typová písmena umístěna v půlkruhu na raméncích, přičemž každý úhoz na klávesu rozpohybuje jedno ramínko, čímž dojde k vytištění jednoho znaku. Když píšete nějaký text, pak ťukáte na písmena na klávesnici stejně jako u vašeho počítače.

„Zvláštní“ psací stroj má však místo těchto ramínek otočný válec a místo klávesnice tabulku a ukazovátko. Když pomocí ukazovátka vybíráte z tabulky písmeno, které chcete napsat, pohybuje se spolu s ním i otočný válec. Jednou rukou namíříte na písmeno z tabulky, váleček se otočí a druhou rukou zmáčknete tlačítko, díky kterému otočný válec otiskne vámi vybrané písmeno na papír. Jediným tlačítkem tak můžete napsat celou abecedu. Navíc je otočný válec zaměnitelný. Takže s takovým psacím strojem můžete psát zároveň latinkou a po vyměnění patřičného válce také azbukou nebo jiným druhem písma. Druhým tlačítkem se zadává mezera.

Tento ukazovátkový psací stroj MIGNON AEG byl navržen německým inženýrem Friedrichem von Hefnerem Alteneckem a pochází z 30. let 20. století.