Co skrývá podzemí na Pernštejnském náměstí?

publikováno: 23.08.2023, rubrika: informace pro návštěvníky
Co skrývá podzemí na Pernštejnském náměstí?

Pekárna Wellart a dva sousední domy na Pernštejnském náměstí v Hranicích skrývají v podzemí spleť chodeb a sklepů.

Pojďme projít sklepy v domech č. p. 737, 2 a 3, které patří k jedněm z nejstarších domů v Hranicích. Zejména pokud jde o dům č. p. 2, jehož historie patrně sahá až do 13. století. Sklepení těchto domů je připomínkou pohnutých událostí, které Hranicko postihly. Ať už je to obsazení Hranic husity v 15. století, nebo doba boje českých evangelíků v roce 1620, či obléhání, dobytí a rabování města Švédy v 17. století.

Dům č. p. 737

Dům č. p. 737 původně sestával z většího severnějšího a menšího jižnějšího domu. Pravděpodobně byl spojen v 16. století, což je patrné z postavení sklepů. V roce 1853 získal celý dům Salomon Schlesinger, který provedl největší přístavby.

Dunivý zvuk prozradí další patro sklepů

Při vstupu do sklepa upoutá pozdně renesanční portál dveří. První větší sklepní prostor na severní straně vznikl pravděpodobně v rané renesanci kolem roku 1530 za Jana z Pernštejna, opěrné pilíře a oblouky vznikly v pozdní renesanci.

Chodba, která vede do dalšího sklepního prostoru, je také z doby pozdní renesance. Na začátku chodby je slyšet v podlaze dunivý zvuk, který prozrazuje, že pod tímto místem je další patro sklepů.

Na co sloužila další patra sklepů?

V době, kdy sklepy vznikaly, bylo u movitějších občanů přirozené kopat další patra sklepů. Vyšší patro sklepů sloužilo pro lidi, kteří bydleli před hradbami a potřebovali se ukrýt do opevněné části města před nájezdníky. Spodní patro sklepů sloužilo jako skladovací prostory.

Ve sklepě pod jižní částí domu č. p. 737, postaveného v rané renesanci nebo v době pozdní gotiky, je na severní straně zdi vidět spára. Jedná se pravděpodobně o zazděný vstup do dalšího sklepa.

Přes malý průlez se prochází do sklepa domu č. p. 2. Tento průlez byl vybudován za 2. světové války a měl sloužit jako úniková chodba ze sklepa směrem do zahrad, pokud by město bylo bombardováno.

Dům č. p. 2

Malým průlezem lze vstoupit do další části sklepa, a to pod domem č. p. 2. Tady je nejstarší, gotický sklep a nad ním byl pravděpodobně i gotický dům. Zajímavostí je, že klenba je tvořená břidlicí, žádný jiný sklepní prostor v těchto třech domech není takto stavebně řešen.

„Pohusitská klenba“

Další sklepní prostor je zajímavý dobou svého vzniku. Na konci místnosti nechal JUDr. Petr Schlesinger zachovalý kus tzv. „pohusitské klenby“. Když husité přišli dobýt město, zničili vše, co mohli, včetně sklepů. Původní obyvatelstvo vyhnali a ti, kteří se nepodvolili, byli pozabíjeni. Bohužel husité vyhnali a pozabíjeli většinu zručných zedníků a dalších řemeslníků, takže následnou obnovu prováděl každý, kdo alespoň trochu nějaké řemeslo ovládal. Proto se opravovalo mnohdy dost neumělým způsobem a právě tento kousek „pohusitské klenby“ je mementem tohoto úsilí.

Dům č. p. 3

Zajímavé příběhy vydává sklepení v domě č. p. 3. První klenutá podzemní prostora vznikla pravděpodobně v pozdní renesanci. V ní byl v období druhé světové války vytvořen průchod do sousedního domu č. p. 736 na Janáčkově ulici.

Chodba pro pašování

Další menší průchozí sklepní místnost je zajímavá malým klenebním prostorem zasahujícím do vedlejšího domu k Janáčkově ulici. Při stavebně historickém průzkumu byl tento výklenek velkou záhadou. Proč by předci takovou chodbu dělali – z jakého důvodu?

RTDr. Ing. arch. Zdeněk Gardavský přišel s hypotézou, že by se mohlo jednat o prostor, kterým se pašovalo. Pašovaly se zde látky a střihy do židovského domu v Janáčkově ulici. Důvod byl prostý. Židé byli vždy v minulosti bráni jako podřadní lidé, neměli možnost řádně pracovat pro nikoho jiného než pro členy židovské obce. Proto přijímali jakoukoli práci, která se naskytla. Pokud tedy získal krejčovský cech větší zakázku, využil práce židů a tímto způsobem jim předával látky a střihy na ušití.

Nově odhalené sklepení

Na konci 20. století byla odhalena další část sklepení. Pravděpodobně tady byla úniková chodba ze zahradního traktu židovského domu č. p. 737 do zahrad. JUDr. Petr Schlesinger ji nechal při opravách tohoto domu obnovit. V této části je více obnovených chodeb, které jsou ovšem slepé. V cihelné klenbě je vidět kamenná klenba, což je původní vnitřní městská hradba pocházející z 15. století. Na konci chodby se nachází vnější městská hradba a východ do zahrady k ulici Čechova.

Autorka textu: Ing. Veronika Schlesingerová