Pro badatele

V současné době spravuje hranické muzeum zhruba 30 tisíc sbírkových předmětů evidovaných pod více než sedmi tisíci přírůstkovými čísly. Jedná se o dvě sbírky, a to sbírku Archeologie s evidenčním číslem AMH/002-05-10/252002 a sbírku MHA/002-05-10/209002 tvořenou podle témat osmi podsbírkami:

Pro badatele

archeologie

Podsbírka archeologie obsahuje nálezy z Hranicka a Přerovska, a to od starší doby kamenné, zastoupené jsou nálezy z doby bronzové, halštatské, laténské, ze slovanského období až po vrcholný středověk. Muzeum se může pochlubit například většími zachovanými kusy mamutích kostí, množství keramických střepů nádob z pravěku i středověku.

Pro badatele

etnografie, uměleckoprůmyslové práce, obrazy, předměty denní potřeby

Podsbírka má přes čtyři tisíce kusů a obsahuje různorodé předměty, které pocházejí převážně z Hranic a Hranicka, výjimečně z Evropy. Jsou v ní uměleckoprůmyslové předměty, etnografické, sakrální, obrazy, sošky, předměty denní potřeby, nábytek.

Pro badatele

knihy

Zhruba patnáct stovek knih obsahuje tzv. Gallašova knihovna. Jedná se o knihy z období od 16. do 19. století vydané nejen na území dnešního Česka, ale i o knihy z celé Evropy. Sbírka je pojmenovaná na počest hranického vzdělance Gallaše, protože v jeho majetku knihy z větší části původně byly.

Pro badatele

militária

Téměř 300 kusů obsahuje podsbírka militarií. Jsou v ní zastoupené chladné zbraně jako šavle, jatagany, kopí, bodáky a kordy, ale také palné zbraně – lovecké, vojenské pušky a pistole. Zbraně pocházejí z Evropy, ale také z Turecka, Asie a Afriky.

Pro badatele

mineralogie

Zhruba 500 kusů čítá podsbírka minerálů, které pocházejí částečně z Hranicka. Největší část tvoří minerály z území někdejšího Československa, tato podsbírka obsahuje také kousky z Ameriky, Asie, Afriky a Evropy.

Pro badatele

numizmatika

Mince, bankovky a medaile tvoří podsbírku numizmatiky. Je jich dohromady přes 8 tisíc kusů. Nejstarší kousky jsou z období 5. století před naším letopočtem, nechybí ani platidla z prvních čtyřech století našeho letopočtu.

Pro badatele

písemnosti a tisky

Téměř deset tisíc sbírkových předmětů je součástí podsbírky písemnosti a tisky. Dokumenty zachycují události a osobnosti Hranicka a Přerovska, různé plakáty, materiály vztahující se k hranickým školám, továrnám, podnikům.

Pro badatele

zoologická

Nejmenší je podsbírka zoologická. Obsahuje 44 sbírkových předmětů. Jedná se o různé druhy ptáků, které žijí na území bývalého Československa. Tato podsbírka je dlouhodobě zapůjčena Muzeu Komenského v Přerově.