Hranická muzejní noc

Pátek 6. listopadu 2020 / 17:00 / Muzeum na Staré radnici, Galerie Synagoga, Muzeum na zámku, Galerie Severní křídlo zámku