Proběhlá výstava: František Hodonský – Přiznaná krajina II

Malíř a grafik František Hodonský se narodil 19. 2. 1945 v Moravském Písku. Po studiích v letech 1959 až 1963 na uherskohradišťské Střední uměleckoprůmyslové škole u prof. Vladimíra Hrocha.  V letech 1963 až 1969 studoval v ateliéru krajinářské a figurální malby u profesora Františka Jiroudka na Akademii výtvarných  umění v Praze. V období 1990 až 1997 byl profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze a od roku 1998 do 2012 byl profesorem a vedoucím ateliéru současné malby na Akademii umění v Banské Bystrici na Slovensku. Nyní působí na Pedagogické fakultě západočeské univerzity KVK.

František Hodonský, který vstoupil do širšího povědomí kulturní veřejnosti na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století,  se po dlouhá léta věnuje malbě. Svou pozici si v dějinách českého výtvarného umění získal svébytným zacházením s barvou, expresivitou malířského projevu i nevšední monumentalitou v zobrazování krajiny. Krajina – především lužní lesy v okolí Břeclavi, kde vyrůstal – poutá jeho pozornost vytrvale. V posledních letech zachycuje krajinu i mimo tuto oblast. Ve svých rozměrných malbách nejčastěji uplatňuje smaragdovou zeleň, která vyvolává vzpomínky na příšeří lužních lesů, odlesky vodní hladiny a probleskující světlo.

Souběžně s tvorbou malířskou rozvíjí také bohatou tvorbu grafickou. Začínal technikou linořezu a litografie, nyní se především věnuje barevnému dřevořezu, technice propojující specifika malířského a kresebného projevu. Dřevořez je jednou z nejstarších, ale také nejnáročnějších grafických technik. Dokázal se s ní během dvou uplynulých desetiletí zcela sžít, poznal její charakteristické rysy a dokázal je ve své tvorbě plně rozvinout. Do grafických listů Františka Hodonského proniká inspirace vegetací lužních lesů prostoupených živlem vody. Říční břehy a vodní toky zachycené  v proměnách ročních a denních dob se autorovou invencí proměňují v dynamické abstrahované kompozice blízké expresivní malbě.

Citlivou výpověď nalézáme jak na ručně tištěných grafických listech, které vznikají v malých nákladech, tak na dřevěných matricích. Za inovativní přístup k této klasické grafické technice byl v roce 2010 odbornou porotou zvolen laureátem Ceny Vladimíra Boudníka, a několikrát oceněný cenou Hollaru za grafiku.

František Hodonský patří mezi výtvarné umělce, kteří dokáží své prožitky z přírody vyjádřit i slovně – básněmi.  Vydal bibliofilie básně s grafickým doprovodem – Krajiny – lazury, Linie tušení a  několik dalších. Je členem  Sdružení českých grafiků Hollar a spolku Umělecké besedy.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 23. července 2020 v 17 hodin.

Foto: www.novasin.org

František Hodonský – Přiznaná krajina II
plakát / pozvánka

související příspěvky:

Galerie Synagoga

Po zavřeno
Út 09:00 12:30 13:00 16:00
St 09:00 12:30 13:00 16:00
Čt 09:00 12:30 13:00 16:00
09:00 12:30 13:00 16:00
So 09:00 12:30 13:00 16:00
Ne 09:00 12:30 13:00 17:00