Z muzejních sbírek: Obrazy Ferdinanda Helsnera

publikováno: 13.07.2020, rubrika: zajímavosti ze sbírek
Z muzejních sbírek: Obrazy Ferdinanda Helsnera

Celkem pět obrazů od významného akademického malíře Ferdinanda Helsnera vlastní hranické muzeum.

Ferdinand Helsner se narodil v roce 1867 v Holešově. V letech 1884 až 1888 vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni. Od konce 90. let žil v Hranicích až do své smrti v roce 1925.

Obyvatelům Hranic nabízel malbu podobizen, ale také malbu kostelních obrazů a jejich restaurování. Byl autorem nástěnné výmalby stropu divadelního a tanečního sálu Besedního domu na Masarykově náměstí č. 121. Malby znázorňovaly významné osobnosti města Hranic: mnich Jurik, moravský markrabě Přemysl Otakar, hradišťský opat Chválek a Josef Heřman Agapit Gallaš. Při zboření budovy v roce 1932 byly malby zničeny. Původní budova byla nahrazena novou budovou pro firmu Baťa.

Helsner se zabýval také fotografií. Založil v Hranicích velkovýrobu bromostříbrnatých fotodesek, které byly již od roku 1900 k dispozici fotografům v Čechách i na Moravě. Tato činnost se pro něj stala hlavní pracovní náplní, přesto se dochovalo několik jeho portrétů.

Jedná se například o portrét hranického malíře, lékaře spisovatele a dobrodince Josefa Heřmana Agapita Gallaše z roku 1897, portrét prvního českého, hranického starosty Františka Šromoty, portrét druhého českého, hranického starosty Ludvíka Poppa, portrét hranického knihkupce Dominika Gabriela z roku 1922 a portrét starého muže, snad Helsnerova otce, který se vyznačuje intimním pojetím a důvěrnou znalostí portrétovaného, tím se vymyká všem ostatním autorovým pracím.