JUDr. Ladislav Gadas

houslový virtuóz ( * 1915, Hranice    † nezjištěno)

JUDr. Ladislav Gadas byl houslový virtuóz. Narodil se do hudebně založené rodiny v Hranicích. Jeho otec, povoláním krejčí, byl amatérský houslista a sestra Květa byla učitelkou hudby. Ladislav navštěvoval v letech 1924 až 1932 Městskou hudební školu v Hranicích, kde měl vynikajícího učitele, pozdějšího člena orchestru pražského Národního divadla, Karla Krejčího.

Ladislav dále vystudoval Státní reálné gymnázium v Hranicích a v letech 1934 až 1937 studoval hru na housle na brněnské konzervatoři u Oldřicha Vávry, houslisty vídeňské dvorní opery v období, kdy ji řídil Gustav Mahler. Ladislav současně studoval také práva a v roce 1939 získal titul JUDr. V období nacistické okupace pracoval v Hranicích jako právník a také byl sbormistrem hranického pěveckého souboru Jurik.

Hudbě se Ladislav profesionálně věnoval od roku 1946, kdy se stal koncertním mistrem Ostravského rozhlasového orchestru a Ostravského symfonického orchestru. Působil také jako houslista Slezského tria a smyčcového kvarteta. V roce 1959 odešel do Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, kde zažil legendárního dirigenta Dr. Václava Smetáčka.

JUDr. Ladislav Gadas vykonal mnoho pro popularizaci tak zvané vážné hudby, vystupoval s orchestrem, pořádal výchovné koncerty s výkladem pro mládež a v rozhlase provedl kolem tří set sólových i komorních relací. Uváděl nejen klasická hudební díla, ale také současné skladby. V roce 1994 mu byla udělena cena Senior prix za celoživotní dílo.