Rudolf Heider

skladatel a hudební pedagog ( * 1911, Hranice    † 1981, Hranice)

Rudolf Heider byl skladatel a hudební pedagog. Byl synem řezníka a hudebně založené matky, po které nejspíš zdědil přirozené muzikanství. Měl schopnost přesně a působivě vyjádřit hudební myšlenku a melodičnost.

Začátky jeho hudebního vzdělání úzce souvisí s další výraznou hranickou osobností, zakladatelem a ředitelem Městské hudební školy Bedřicha Smetany, panem Františkem Brožem. Ten ho kromě hudby na klavír vedl také k vlastní tvorbě i vyššímu oboru skladby, dirigování, hry na klavír a varhany na hudební a dramatické konzervatoři v Brně. Tu v roce 1934 úspěšně absolvoval.

Tím byla zahájena jeho bohatá skladatelská činnost. V roce 1934 si Rudolf Heider otevřel vlastní klavírní školu. Od roku 1941 zastával funkci ředitele v hranické hudební škole. I přes tíživou válečnou situaci se svou manželkou organizoval tak zvané hudební středy, na kterých se podíleli také další učitelé školy, i přední čeští sólisté a komorní soubory. V těchto koncertech pokračoval i po roce 1945 a kromě práce ve škole se věnoval i sbormistrovské činnosti v pěvecko-hudebním spolku Jurik a koncertním vystoupením.

V roce 1948 byla zřízena Městská hudební škola, později Lidová škola umění v Lipníku nad Bečvou, kde působil dvacet tři let ve funkci ředitele, až do svého odchodu do důchodu. I poté však aktivně organizoval různá hudební setkání a skládal. Jeho tvorba je velmi bohatá a zahrnuje téměř všechny hudební žánry, jak skladby klavírní, instruktivní, přednesové, tak zajímavé melodramy, chrámovou tvorbu a díla orchestriální.

K jeho tvorbě patří díla jako Scherzo pro housle a klavír, Dumky pro violoncello a klavír, Houslové trio, Lovecká sonatina pro dva lesní rohy nebo Koncert pro trubky. Rudolf Heider zemřel v roce 1981 v Hranicích.