Richard Heller

majitel výrobního závodu ( * 1862, Hranice    † 1933, Hranice)

Richard Heller byl majitelem v minulosti proslulého hranického závodu na výrobu sukna, flanelu a módního textilního zboží s názvem Heller vdova a syn. Ten založil roku 1844 Salomon Heller. Richard Heller byl majitelem závodu od roku 1906 až do své smrti.

Během těchto dvaceti sedmi let, kdy byl majitelem, podnik modernizoval, rozšířil výrobní sortiment a hranice tuzemského i exportního výrobního programu. Byl známý svou solidaritou ke svým zaměstnancům a hlubokým sociálním cítění k chudobným a nemocným. Spolu s manželkou Adélou založil několik dobročinných i studijních nadací, které působily až do roku 1942, pak byly zlikvidovány nacisty.

Byl jedním z nejštědřejších mecenášů města Hranic. Stal se také členem městského zastupistelstva v Hranicích a financoval investice do městského osvětlení, vodovodních sítí a kanalizace. Ve svém závodě vlastnil také krytý bazén, který byl až do padesátých let 20. století jediným krytým koupalištěm v Hranicích. Richard Heller se během života věnoval i diplomatické činnosti ve prospěch monarchie.Také založil rodinou galerii, po zabavení majetku nacisty se však zachoval pouze jediný obraz. Ten se podařilo dochovat a je dodnes umístěn ve sbírkách hranického muzea a galerie.

Richar Heller zemřel v roce 1933 v Hranicích. Památkou na něj a jeho podnikatelskou rodinu zůstává architektonicky hodnotný funkcionalistický nájemní dům v Mostní ulici v Hranicích, který nechal postavit jeho syn Štěpán Heller v letech 1935 až 1938. Jeho iniciály S a H jsou dodnes na mříži nad vstupními dveřmi do domu.

Foto: sbírky hranického muzea