Prokop Zapletal

knihkupec a knihtiskař ( * 1860,     † 1920, )

Prokop Zapletal byl knihkupec a knihtiskař v Hranicích. V roce 1894 převzal vedení hranické knihtiskárny, která byla zřízena již v roce 1814 Aloisem Škarniclem.

Prokop působil v Hranicích šestnáct let a byl také krátce ředitelem několika tiskáren na Moravě. Knihtiskárna tiskla a vydávala významná díla světové i populárně-vědecké literatury. Za jeho působení vydávala tiskárna české týdeníky, jako Hranicko-lipnické noviny a Hlasy Pobečví, které sehrály nezastupitelnou roli v nacionálním boji o ovládnutí hranického obecního zastupitelstva českou majoritou.

Prokop Zapletal zemřel v roce 1920. Jeho syn Miloš, který se roku 1898 narodil v Hranicích, se vyučil u svého otce typografem a strojmistrem a převzal po něm tiskárnu, kterou modernizoval.