Alfons Václav Musiol

profesor a publicista ( * 1884, Hranice    † 1966, Hranice)

Alfons Václav Musiol byl profesor, veřejný činitel a publicista. Byl synem obchodníka Karla Musiola a jeho manželky Amálie, což byla dcera řídícího učitele, varhaníka a majitele několika pozemků v Jaroměřicích. Rodina vlastnila značný majetek a na tehdejší poměry se měla velmi dobře, až do doby, kdy se finanční situace zhoršila v důsledků podnikatelských neúspěchů Karla Musiola.

Alfons navštěvoval reálné gymnázium v Brně, kde roku 1903 odmaturoval. Byl všestranně rozvinutou osobností, nejspíš proto, že jeho matka své děti od malička vedla k zájmu o společenský a kulturní život a lásce k hudbě. Hrál na několik hudebních nástrojů, hezky zpíval, ovládal těsnopis, byl vášnivým čtenářem krásné literatury, fotografem, radioamatérem i kinooperatérem. Alfons neměl problém ani se psaním a uměl mistrně vylíčit dojmy z jeho častých cest. Publikoval v Moravských rozhledech, v sociálně-demokratické revue Rudé květy a později také v Moravské Orlici, Slovanském světě a v americkém krajanském časopise Hospodář cestopisné črty a básně.

Alfons absolvoval hospodářskou akademii, stal se zemědělským odborníkem a publicistickou aktivitu obohatil o zemědělsko-odborné články. Od roku 1920 působil jako profesor Hospodářské školy v Hranicích. Stal se také propagátorem novátorských metod v zemědělství. Byl průkopníkem motorové orby, založil pokusné pole hranické hospodářské školy, kde ověřoval nejnovější agrotechnické postupy. V roce 1927 zorganizoval Krajinnou výstavu Pobečví, která zviditelnila Hranice a zvláště úspěchy hranických zemědělců.

V roce 1936 vydal sborník Soudní okres hranický a sepisoval rodinnou kroniku s názvem Osudy našeho rodu. Po roce 1945 dostal zadání, aby do kroniky Hranic dopsal události ve městě v době nacistické okupace. Alfons tehdy oslovil řadu institucí, úřadů i jednotlivců a chtěl jejich referáty vydat knižně, to mu ale nebylo dopřáno vlivem tehdejší doby. Podkladové referáty byly naštěstí uchovány v okresním archivu a vyšly v roce 2004 v knize s názvem Kronikáři města hranic. Alfons Václav Musiol zemřel v roce 1966 a je pochován na městském hřbitově v Hranicích.