Libor Scholz

včelař a hranický kaplan ( * 1835, Loštice na Hané    † 1881, Hranice)

Libor Scholz byl otec moravského včelařství, pokrokový kněz, vlastenec a hranický kaplan. Stál u zrodu prvního českého peněžního ústavu zvaného Občanské záložny. V roce 1964 vydal na vlastní náklady spis Památky města Hranic, který obsahuje stručné vylíčení dějin města a podrobný popis pamětihodností.

Veřejností byl znám jako pilný a zasloužilý včelař. Se svými bohatými zkušenostmi se podělil v řadě populárních spisků i odborných pojednání o včelařství. V roce 1868 vydal spis Včelařství a jeho důležitost co do národního hospodářství a mravného vzdělání lidu. Také publikoval a upravoval texty do včelařských časopisů.

Libor Scholz zemřel předčasně v roce 1881 v Hranicích ve věku necelých čtyřicet šest let. Je pohřben na hřbitově u Kostelíčka v Hranicích. Pro své zásluhy a rozvoj včelařství na Moravě bývá dodnes právem nazýván „otcem moravského včelařství“.