Isidore Israel Singer

židovský myslitel a spisovatel ( * 1859, Hranice    † 1939, New York)

Isidore Israel Singer byl židovský myslitel, vizionář, spisovatel, novinář a vydavatel. Byl blízkým přítelem spisovatele Émila Zoly a lauteráta Nobelovy ceny Anatola France. Byl synem hranického obchodníka se střižným zbožím Josefa Singera a jeho manželky Lotti. Narodil se v domě v Židovské, nyní Janáčkově ulici. Dům byl během nacistické okupace zbořen, dnes je tam proluka upravená jako malý parčík vedle bývalé synagogy.

Po maturitě odešel studovat filozofii a filologii. Soustředil se zejména na studium jazyků. Ovládal arabštinu, sanskrt, syrštinu, arménštinu, perštinu, hebrejštinu, němčinu, angličtinu, italštinu a francouzštinu. V roce 1884 obhájil titul doktora filozofie. Pracoval jako novinář a jeho literární rozbory zaujaly francouzského velvyslance ve Vídni natolik, že ho zaměstnal jako svého literárního tajemníka. Singer se přestěhoval do Paříže, vstoupil do služeb francouzského ministerstva zahraničí a vydával časopis La Vraie Parole, kde ostře kritizoval sílící antisemitismus v souvislosti se zatčením důstojníka Alfréda Dreyfuse.

Roku 1895 emigoval do USA kde pracoval na vydání židovské encyklopedie a vedl oddělení novodobé biografie, pro které zpracoval řadu životopisů. Židovská encyklopedie se dočkala svého vydání v letech 1901 až 1906. Singer usiloval zejména o překonání sociálních, politických a náboženských konfliktů. Navrhoval koncepce a plány, které by napravily vztahy mezi lidmi. Věřil myšlence, že vývoj směřuje ke vzniku univerzálního světového náboženství, založeného především na humanismu a vědeckých poznatcích.

V roce 1922 založil americkou Ligu lidských práv. K městu Hranice se pravděpodobně vztahuje kniha vzpomínek Hrob mé matky, kterou vydal v roce 1888, kdy Lotti Singerová zemřela. Její náhrobek je doposud na hranickém hřbitově. Jeho snaha o antisemitismus, proti kterému tak urputně celý život bojoval, se bohužel nenaplnila. Nacistické Německo a holocaust připravil o život miliony evropských Židů, mezi nimiž byli i Singerovi příbuzní z Hranic a Lipníka nad Bečvou. Isidore Israel Singer zemřel v roce 1939 v New Yorku.