MUDr. Oskar Leo Stern

přední lékař v Mexico City ( * 1900,     † 1972, Mexico City)

MUDr. Oskar Leo Stern byl přední lékař Národního kardiologického ústavu v Mexico City a prezident Společnosti mexicko-československého přátelství. V roce 1931 nastoupil do funkce hlavního lékaře v lázních Teplice nad Bečvou. Zasloužil se o výraznou prosperitu lázní v letech 1931 až 1938.

Spolu s manželkou Miroslavou byli velice váženými celebritami kulturního a společenského života v obci Zbrašov i ve městě Hranice. V roce 1938 si Oskar nechal v Teplicích nad Bečvou vystavět přepychovou rodinnou vilu, kterou projektoval pražský architekt Karel Caivas a v rekordních sedmi měsících ji vystavěl hranický stavitel Ing. Alois Jambor. Ten vystavil Sternovým účet v tehdy astronomické výši 404 280 Kč. Hned den poté byl bohužel MUDr. Stein z rasových důvodů (židovský původ) odvolán z funkce hlavního lékaře a rodina zahájila boj o život emigrací.

Rodina přišla o veškerý majetek. V létě roku 1940 rodina získala povolení k vycestování a koncem října roku 1940 se usadila v Mexico City. Tam byl vzdělaný a zkušený lékař velmi rychle přijat a brzy se profesně i společensky prosadil. Věnoval se internímu lékařství a kardiologii. Stal se také prezidentem Společnosti mexicko-československého přátelství a zastupoval československé zájmy. Po porážce nacismu uvažoval o návratu do Teplic nad Bečvou, po smrti manželky a nástupu komunistického režimu však změnil názor.

V roce 1948 odstoupil na protest vůči politické situaci v Československé republice z vedení Společnosti mexicko-československého přátelství a až do své smrti pokračoval v lékařské praxi v Národním kardiologickém ústavu v Mexico City, kde v roce 1972 také zemřel. Jeho syn Ivo Stern-Bečka byl prezidentem mexické Národní společnosti výrobců léků a mexické Národní komory lékárenského průmyslu.