Mnich Jurik

zakladatel města Hranic ( * ???    † 1209, )

Mnich Jurik byl stěžejní historickou postavou Hranic a je jím dodnes. Rajhradský benediktský mnich je spojován se vznikem města. Podílel se prý na kolonizaci území a organizoval mýcení lesů, díky tomu vznikla v nynejší oblasti Hranic osada, která byla už v roce 1201 trhovou vsí.

Historickou postavu mnicha Jurika zmiňuje darovací listina z roku 1169, kdy olomoucký údělný kníže Fridrich daroval území mezi řekou Bečvou a Odrou rajhradskému kláštěru ke kolonizaci. Datum narození mnicha Jurika je bohužel neznámé. Jako datum úmrtí se uvádí dle nekrologu rajhradského kláštera datum 4. prosince 1209.

Foto: Jiří Necid