PhDr. Anežka Merhautová , DrSc.

historička umění ( * 1919, Hranice    † 2015, Praha)

PhDr. Anežka Merhautová DrSc. se narodila 29. prosince 1919 jako Anežka Křístková, ve Hřbitovní ulici 19 v Hranicích (dům již nestojí, byl zbourán). V roce 1938 vystudovala reálné gymnázium v Hranicích. Poté absolvovala v letech 1938 až 1941 Masarykovu státní školu zdravotní a sociální v Praze. Za války byla zaměstnána u Československé kardiologické společnosti.

Po válce se k medicíně už nevrátila. V letech 1945 až 1949 studovala dějiny umění a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve stejné době pracovala jako pomocná vědecká síla v Lehnerově knihovně a v grafické sbírce Národní galerie. Roku 1959 obhájila kandidátskou disertaci a v roce 1970 získala titul DrSc.

Jako přední badatelka v oblasti románského umění si jako jedna z mála českých historiků umění získala mezinárodní renomé. Svoji profesní dráhu spojila s Ústavem pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd, kde působila od doby vzniku pracoviště v roce 1952.

Celý profesní život věnovala raně středověké architektuře, napsala mnoho vědeckých článků, několik knih, spolupracovala s dalšími kolegy z oboru archeologie a historie a podílela se i na jejich pracích. Úctyhodná řada jejich publikací patří k základním pracím v oblasti dějin architektury, malířství, sochařství a užitého umění v českých zemích od konce 9. do poloviny 13. století. Mimo jiné se zabývala analýzou helmy sv. Václava. Zde upozornila na fakt, že postava na obroučce nepředstavuje Krista na kříži, ale pohanského boha Ódina.

Je autorkou například monografie Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, Raně středověká architektura v Čechách. Spoluautorsky se podílela na díle Románské umění v Čechách a na Moravě s českým historikem Dušanem Třeštíkem, Kodex vyšehradský spolu s Pavlem Spunarem. Soupis jejích prací najdeme v knize Čechy jsou plné kostelů, která byla vydána na počest jejích devadesátých narozenin.

Anežka Merhautová zemřela 22. července 2015 v 95 letech v Praze.