Stanislav Miloš

archeolog a historik ( * 1954, Hranice    † 2020, Hranice)

Stanislav Miloš byl mužem mnoha profesí. Narodil se 13. srpna 1954 v Hranicích. Věnoval se hned několika činnostem do hloubky a vytrvale.

V první polovině 80. let byl jedním z nejlepších moravských lezců a rovněž průkopníkem sportovního lezení jako samostatné disciplíny. Horolezci ho znali pod přezdívkou Pim. V jiných kruzích byl zase znám jako zpěvák a hudebník folkové kapely T a V, která si v roce 2019 připomněla 50 let od svých počátků. Profesně se věnoval stolařině. Snaha přijít věcem na kloub, systematicky postupovat krůček po krůčku a samozřejmě také technické uvažování a nulová obava z fyzické práce, jej přivedly k hranické archeologii.

Pro Hranice vytvořil 3D model města podle plánu z roku 1745, který je k vidění v Muzeu na zámku. S prací začal někdy na počátku 90. let a postupně do problematiky pronikal hlouběji a hlouběji. Klíčové skutečnosti si chtěl vždy potvrdit v terénu a nespoléhat jen na plány. Využíval k tomu výkopy, které probíhaly v 90. letech v centru města v souvislosti s různými rekonstrukcemi. Obdobím hranického středověku a raného novověku se Stanislav Miloš zabýval na poli archeologie jako první a vlastně jediný. O svých nálezech dokázal poutavě vyprávět, byť jinak byl spíš člověkem málomluvným. Ale jen zlomek toho, co objevil, přenesl do podoby textu. Byl skromný a nešlo mu o publicitu.

Stanislav Miloš zemřel 10. října 2020 v Hranicích ve věku 66 let. Model města, na němž pracoval s přestávkami více než třicet let, před svou smrtí prakticky dokončil.

Foto: archiv Milana Králika