Vojtěch Bartovský

učitel, publicista a regionální historik ( * 1876, Plzeň - Bolevec    † 1910, Hranice)

Vojtěch Bartovský byl odborný učitel, publicista a regionální historik. Byl hodnocen jako velice inteligentní a schopný pedagog, který vyučoval český jazyk, zeměpis, dějepis, zpěv a tělesnou výchovu. Působil také v Hranicích, kde vyučoval matematiku a administrativu na pokračovací průmyslové škole a český jazyk na tehdejším německém gymnáziu.

Jeho rozsáhlé pedagogické a badatelské aktivity se trvale zapsaly do paměti zájemců o regionální vlastivědu a historii. Své první vlastivědné práce zveřejnil krátce po příchodu do Hranic ve výročních zprávách chlapecké a dívčí měšťanské školy v Hranicích. V roce 1906 také vydal monografii s názvem Hranice – Staticko-topografický a kulturně historický obraz s úplným adresářem. Monografii o Hranicích v německém jazyce vydal v roce 1907 a roku 1908 vyšla jeho brožura s názvem Rozvoj národního školství vůbec a na Hranicku zvlášť. Všechny tyto publikace vydal vlastním nákladem a vytisklo je Družstvo tiskárny v Hranicích.

Jeho badatelské snažení však bylo komplikováno jeho zhoršujícím se zdravotním stavem, jelikož trpěl chronickou plicní nemocí. Rok před smrtí stihl vydat jeho poslední vlastivědnou knihu Hranický okres. V roce 1910 ve věku pouhých třiceti tří let podlehl své nemoci. V jeho stopách později pokračoval jeho syn, vlastivědný pracovník a kronikář, Vladimír Bartovský. Ten ve svých dvaceti letech vydal aktualizovanou verzi otcovy knihy z roku 1906 s názvem Hranice a lázně Teplice na Moravě – Staticko-topografický a kulturně-historický obraz.