Edith Steinová

Svatá Terezie Benedikta od Kříže ( * 1891, Vratislav - Polsko    † 1942, Osvětimi - Polsko)

Svatá Terezie Benedikta od Kříže, rodným jménem Edith Stein, byla řeholnice a členka řádu bosých karmelitek. Narodila se židovským rodičům Siegfriedovi a Augustě Steinovým. Její otec byl vlastník prosperujícího obchodu se dřevem, umřel však velmi brzy, když měla Edith pouhé dva roky. Její matka se však nevzdala a rodinu díky svým obchodním schopnostem zabezpečila. O Edith, její nejmladší dceři, byla vždy přesvědčená, že má předurčený výjimečný životní úděl, jelikož se narodila v den velkého židovského svátku Jom kipur – Dne smíření, kdy Bůh odpustil Izraeli a prostřednictvím Abrahama s ním uzavřel smlouvu.

Edith již od dětsví udivovala okolí svou inteligencí. Po maturitě začala studovat germanistiku, filozofii a psychologii. Během studií se stala feministkou a prohlašovala o sobě, že je ateistkou. Poté přestoupila na univerzitu v Göttingenu k profesoru Edmundu Husserlovi, později ho následovala jako jeho asistentka na univerzitu ve Freiburgu. Edith sdílela přesvědčení většiny německých Židů, že válka proti carskému Rusku je spravedlivá. Carské Rusko bylo proslulé častými protižidovskými pogromy, naopak císařské Německo poskytovalo židovské komunitě plná občanská práva.

Po návratu do Vratislavi se přihlásila do ošetřovatelského kurzu, který organizoval Německý červený kříž. Roku 1915 nastoupila službu jako dobrovolná zdravotní sestra v rezervní vojenské nemocnici v Hranicích. Zde se seznámila s křesťanskou etikou Maxe Schelera, což bylo prvním krokem k osudové konverzi k římskokatolickému vyznání a příklonu k mystickému chápání náboženství. Službu v Hranicích vykonávala do září roku 1915. Dojmy z pobytu v Hranicích později zpracovala v životopisném spisu, který vyšel ve slovenštině pod názvem Za hranice vedeckej pravdy.

V roce 1921 konvertovala ke katolicismu, pokřtěna byla 1. ledna roku 1922 a odešla učit na dívčí školu ve Speyeru. O pár let později vstoupila k bosým karmelitkám, přijala řeholní jméno Terezie Benedikta od Kříže a napsala knihu Časné a věčné bytí. V roce 1938 složila řeholní sliby. V dalším roce opustila Německo a usadila se v karmelitánském klášteře v nizozemském Echtu, kde napsala studii Věda kříže – Studie o sv. Janu od Kříže.

Po okupaci Nizozemí Německem se křesťanským církvím v čele s katolíky podařilo dojednat výjimky z některých transportů pro pokřtěné Židy, když však nizozemští biskupové vystoupili s veřejným prohlášením, kde ostře odsoudili rasistické základy nacismu a vyzvali věřící k podpoře Židů, zareagovali nacisté tak, že pozatýkali všechny pokřtěné Židy a poslali je do vyhlazovacích táborů. Edith Steinová – svatá Terezie Benedikta od Kříže, zemřela pravděpodobně 9. srpna roku 1942 v plynové komoře v koncentračním táboře v Osvětimi.