Dr. Ing. Hermann Reuss

lesník, spisovatel a pedagog ( * 1848,     † 1931, )

Dr. Ing. Hermann Reuss byl lesník, odborný spisovatel, pedagog a ředitel německé Vyšší lesnické školy v Hranicích. Byl synem Ludwiga Reusse, který byl vládním lesním radou vévody anhaltského a svého syna Hermanna od dětství připravoval na lesnické povolání.

Hermann se tedy naplno věnoval praktickému i teoretickému lesnickému vzdělávání. V roce 1872 nastoupil na česká panství knížete Colloredo-Mansfelda ve funkci lesního inženýra. Zde pracoval pod vedením otce a připravoval se na složení ministeriální státní lesnické zkoušky. Poté se stal přednostou knížecího lesnického úřadu v Dobříši a roku 1879 lesmistrem.

V roce 1878 se začal věnovat odborné literární činnosti. Přispíval do odborných německých časopisů a napsal řadu oceňovaných prací. V roce 1896 se stal Hermann v pořadí pátým ředitelem německé Vyšší lesnické školy v Hranicích. Tu vedl přes dvacet let a přeměnil ji v respektovaný a moderní lesnický ústav. Hermann Reuss zemřel v roce 1931 a je pochován na městském hřbitově v Hranicích.

Foto: archiv Milana Králika