Mons. ThDr. František Přikryl

duchovní kněz, vědec a historik ( * 1857, Vlčnov u Uherského Brodu    † 1939, Drahotuše)

Mons. ThDr. František Přikryl byl zakladatel Záhorské kroniky, duchovní kněz, vědec, historik, archeolog, badatel, spisovatel a hrdý vlastenec.

Od roku 1912 působil jako kněz v Drahotuších, a to dvacet pět let. V roce 1921 byl jmenován konzistorním radou, roku 1931 arcibiskupským radou a o rok později byl vyznamenán titulem monsignor. V roce 1933 se stal místoděkanem a také děkanem lipnicko-hranickým.

František uměl číst v patnácti jazycích a psal v osmi jazycích. Je znám zejména pro Záhorskou kroniku, dílo, ze kterého dodnes čerpají mnozí historikové i badatelé. František Přikryl do roku 1910 sám napsal a vydal šest ročníků. Věnoval se také shromažďování lidových pověstí, obyčejů a zvyků. V Záhorské kronice publikoval výsledky svého badatelského snažení.

Je také autorem řady studií Sv. Kliment u Osvětiman, Sv. Cyril a Metod ve vzpomínkách památných starožitných na Moravě.  Zveřejnil také řadu článků v Časopise vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, Lidových listech a dalších novinách a časopisech. Mons. ThDr. František Přikryl zemřel v roce 1939 v Drahotuších.

Foto: archiv Milana Králika