PhDr. Bohumír Indra

archivář a historik ( * 1912, Hněvotín u Olomouce    † 2003, Opava)

PhDr. Bohumír Indra byl archivář a historik. Narodil se do rodiny četnického strážmistra Františka Indry, který byl v rámci svého povolání často přemisťován, takže se rodina velmi často stěhovala. Rodina se trvale usadila až v roce 1923, po přeložení Indry do Hranic, a to v novostavbě ve Vrchlického ulici. Bohumír studoval hranické gymnázium, které úspěšně završil maturitní zkouškou.

Poté se rozhodl věnovat vysokoškolským studiím na Masarykově univerzitě v Brně, studia ale nakonec přerušil a začal učit na školách v Rajhradě, Hranicích a Lipníku nad Bečvou, a to až do roku 1943. Od roku 1943 vykonával funkci tajemníka školského úřadu a vedl městký archiv v Hranicích. V letech 1945 až 1947 si doplnil další vzdělání a získal aprobaci pro výuku zeměpisu a dějepisu. Následující dva roky učil v Lipníku nad Bečvou.

V roce 1949 se s rodinou přestěhoval do Opavy a začal pracovat v Zemském archivu. O rok později obhájil doktorát z československých a obecných dějin a v letech 1955 až 1978 zastával funkci ředitele Zemského archivu v Opavě. Bohumír se aktivně věnoval také publikační činnosti a vydával historicko-vlastivědné práce z dějin severní Moravy a Slezska. Zaměřoval se především na dějiny nekatolických konfesí v předbělohorském období a na biografii umělců od 16. do 19. století.

I přesto, že Bohumír Indra žil v Hranicích pouhých třináct let, stihl se významně podílet na výzkumu historie města a dodnes mu vděčíme za jeho příspěvky. Od roku 1928 publikoval v Záhorské kronice fundované články o minulosti i významných osobnostech Hranic, stal se spoluautorem prvního dílu Dějin města Hranic a od roku 1973 vydával rozsáhlé články o topografii města v Kulturním zpravodaji města Hranic a lázní Teplic nad Bečvou. Trvalou hodnotu mají jeho posmrtně vydané knižní publikace Kronikáři města Hranic z roku 2004 a Historie hranických domů z roku 2005. PhDr. Bohumír Indra zemřel v roce 2003 v Opavě, je však pochován na městském hřbitově v Hranicích.