Robert Musil

rakouský spisovatel ( * 1880, Klagenfurt    † 1942, Ženeva)

Robert Musil byl rakouský spisovatel, dramatik a esejista. Pocházel z rodiny s moravskými kořeny i armádní tradicí. Studoval Vyšší vojenskou reálku v Hranicích.

Ve svých 21 letech se stal inženýrem a v letech 1901 až 1902 absolvoval roční vojenskou službu u císařsko-královského pěšího pluku v Brně. O rok později se stal dobrovolným bezplatným asistentem na Technické univerzitě ve Stuttgartu a začal psát novelu Zmatky chovance Törlesse, která reflektuje zkušenosti Roberta z vojenských škol v Eisenstadtu a Hranicích.

V letech 1903 až 1908 se Robert rozhodl studovat filozofii a experimentální psychologii na univerzitě v Berlíně. Studia zakončil promocí, ale nakonec se stejně rozhodl pro dráhu profesionálního spisovatele. Otec ho přestal nadále finančně zajišťovat a Robert začal pracovat jako knihovník. V první světové válce byl nasazen na italském bojišti. Od roku 1916 pracoval v časopise Soldaten-Zeitung a v tiskové službě Ministerstva zahraničí.

Po skončení války až do své smrti působil jako spisovatel, divadelní kritik a esejista. Mezi jeho díla patří Muž bez vlastností, Spojování nebo cyklus povídek, který vyšel v českém jazyce jako Grigia, Tonka, Portugalka. Jeho rodina se potýkala s existenčními problémy a po nástupu nacismu byl Robert ohrožen na životě, jelikož se odmítl rozvést s maželkou židovského původu. Nakonec se s rodinou rozhodl uprchnout do Švýcarska. Robert Musil zemřel v roce 1942 v Ženevě a dodnes je považován za jednoho z největších rakouských i světových spisovatelů.