MUDr. Oldřich Ferdinand

lékař hranické nemocnice ( * 1910, Mokrá u Brna    † 1997, Hranice)

Mudr. Oldřich Ferdinand byl primář ušního, nosního a krčního oddělení hranické nemocnice, později primář foniatrického oddělení, které se specializovalo na léčení vad řeči. V roce 1961 obdržel od prezidenta republiky Antonína Novotného Medaili Jana Evangelisty Purkyně. Toto vyznamenání bylo udělováno lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se zejména výsledky vědeckých prací, vědeckými díly nebo zavedením nových léčebných a preventivních metod nebo organizačních opatření zasloužili zvlášť vynikajícím způsobem o rozvoj ochrany zdraví lidu.

Byl průkopníkem behaviorálního přístupu k pacientovi a dbal na to, aby se na jeho vizitách probíral každý pacient individuálně a chtěl slyšet názory všech zúčastněných. Byl taky skvělým diagnostikem a operatérem v ORL. Mimo jiné se také věnoval dětem s těžkými poruchami a vadami řeči a dojížděl do ústavů pro hluchoněmé, kde učil děti odezírat ze rtů. Pracoval i s pacienty, kteří přišli o řeč po těžkém úrazu nebo mozkové mrtvici.

MUDr. Oldřich Ferdinand za dobu svého působení publikoval padesát tři vědeckých, kazuistických, populárně vědeckých a zdravotně osvětových statí. Sepsal také učebnici Základy otolaryngologie a foniatrie pro speciální pedagogy a přednášel na několika vysokých školách.

Foto: archiv MKZ