Prof. MVDr. Alois Hanslian

onycholog a odborný zvěrolékař ( * 1885, Hranice    † 1948, Brno)

Prof. MVDr. Alois Hanslian byl odborný zvěrolékař a onycholog. Byl synem hranického strojvedoucího Karla Hansliana a jeho manželky Žofie. Obecnou a měšťanskou školu absolvoval v rodných Hranicích, ve středoškolských studiích pokračoval na Vyšší zemské reálce v Lipníku nad Bečvou, kde vykonal i maturitní zkoušku.

Alois poté začal studovat Vysokou školu technickou v Praze, kde ukončil dva semestry strojního inženýrství. Poté se rozhodl přejít na Vysokou školu zvěrolékařskou ve Vídni. Po studicích byl mobilizován do první světové války, kde v letech 1914 až 1918 založil a vedl vojenskou laboratoř pro výzkum svrabu u koní a pracoval ve funkci specialisty na léčení vozhřivky koní na armádním velitelství.

V roce 1918 se stal velitelem vojenské podkovářské školy v Brně. Po založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně otevřel Onychologický ústav (onychologie je nauka o kopytě), kde od roku 1920 působil jako úplně první přednosta tohoto ústavu. V roce 1921 se stal docentem a byl jmenován mimořádným profesorem onychologie a podkovářství. V roce 1931 byl jmenován profesorem normální i patologické onychologie. V letech 1935 až 1937 byl také rektorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně.

Byl významným představitelem oboru onychologie, pravidelně přednášel v brněnském rozhlase a od roku 1932 až do své smrti vedl Družstvo zvěrolékařů Druvet, zabývající se literární činností zvěrolékařů a od roku 1937 i výrobou a distribucí léčiv. Alois Hanslian zemřel předčasně v roce 1948 v Brně.