Doc. RNDr. Bohuslav Klíma, DrSc.

geolog a archeolog ( * 1926, Drahotuše    † 2000, Brno)

Doc. RNDr. Bohuslav Klíma, DrSc. byl geolog a archeolog, který se narodil v Drahotuších. Během nacistické okupace se přestěhoval do Brna. Tam se seznámil s českým archeologem, geografem, paleontologem a speleologem Karlem Absolonem, který ho zaměstnal jako kresliče pro své archeologické atlasy.

V roce 1945 nastoupil Klíma na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studia zakončil roku 1948 doktorátem z přírodních věd. Pracoval jako vedoucí diluviálního oddělení (oddělení starších čtvrtohor) v Moravském zemském muzeu a zúčastnil se studijní cesty do Francie. Na tomto oddělení pracoval až do roku 1952, od roku 1948 jako přednosta. V letech 1952 až 1995 působil jako vedoucí oddělení paleolitu a mezolitu a zástupce ředitele v Archeologickém ústavu Československé akademie věd v Brně. V roce 1969 se stal docentem kvartérní (čtvrtohorní) geologie a roku 1985 získal titul DrSc.

Známý je pro svou výzkumnou činnost na archeologických nalezištích téměř na celém území Moravy. Vedl výzkum v Dolních Věstonicích nebo výzkum u Pavlova. Nalezené artefakty v Předmostí u Přerova nebo v Dolních Věstonicích byly zkoumány různými badateli a různými metodami, bohužel část artefaktů shořela v roce 1945 v Mikulově. Přínos naleziště v Pavlově byl pro výzkum paleolitu natolik zásadní, že se Klíma spolu s francouzským archelogem Dr. Henrim Deportem stal autorem specifického označení moravského gravettienu – pavlovien. V roce 1953 se mu podařilo na vrchu Landek v Ostravě nalézt Petřkovickou venuši starou dvacet tři tisíc let. V roce 1986 odkryl trojhrob na gravettienské stanici v Dolních Věstonicích

Po roce 1995 začal bádat na Hradišti u Znojma nebo v Barci nedaleko slovenských Košic. Významné jsou jeho celosvětově největší a nejstarší soubory kosterních pozůstatků gravettských lovců, tedy lovců mamutů i unikátní sbírky uměleckých předmětů. Díky těmto objevům jsou Dolní Věstonice citovány v učebnicích historie na celém světě i v Guinnesově knize rekordů. Bohuslav Klíma se věnoval také publikační činnosti, která obsahuje kolem čtyř set titulů. Za své výsledky a odborný přínos byl jmenován zasloužilým pracovníkem Československé akademie věd a získal řadu veřejných ocenění. Bohuslav Klíma zemřel v roce 2000 v Brně.