Dr. Ludwig Teleky

lékař ( * 1872, Vídeň    † 1957, New York)

Dr. Ludwig Teleky byl rakouský i americký lékař a zakladatel pracovně-průmyslového lékařství. Jeho otec byl židovský lékař Hermann Teleky. Ludwig pokračoval v rodinné tradici a studoval lékařská studia na vídeňské univerzitě.

Ludwig pracoval jako lékař ve Vídni na chirurgické ambulaci a stál u zrodu několika výzkumných týmů. Byl průkopníkem pracovního lékařství v habsburské monarchii. Byl ředitelem rakouského výboru pro kontrolu tuberkulózy a jedním ze zakládajících členů rakouské společnosti pro výzkum rakoviny. Pracoval také na výzkumu zdravotních rizik vstupu adolescentní mládeže do pracovního procesu. Výsledky tohoto bádání neunikly ani samotnému císaři Františku Josefu I. a přispěly k redukci pracovní doby v habsburské monarchii.

Teleky prožil krátkou část svého života také v Hranicích. V roce 1914 přicestoval z Vídně, aby se ujal odborného řízení zdejších rozsáhlých rezervních vojenských nemocnic první světové války. Byl vedoucím nemocnice a hlavním lékařem. Za svůj pětiměsíční pobyt si vybral pouze jediný den osobního volna. Z Hranic odešel v červenci roku 1915 blíže frontové linii do Haliče. Po skončení první světové války se přestěhoval do Düsseldorfu, kde řídil Akademii obecného zdraví a pracovního lékařství. V roce 1932 se vrátil do Vídně, kde až do zabrání území nacisty přednášel na univerzitě.

V září roku 1938 uprchl s rodinou do USA, kde byla oceněna jeho celoživotní vědecká práce. Několikrát byla vydána jeho práce The History of Factories and Mine Hygiene z roku 1948, která je považována za základní dílo o průmyslovém lékařství. Teleky byl jmenován docentem Chicagské univerzity a v roce 1944 se přestěhoval do New Yorku, kde až do stáří pracoval ve vedoucí funkci divize státního departementu Státu New York. Dr. Ludwig Teleky zemřel v roce 1957 v nemocnici Jewisch Memorial Hospital v New Yorku.