doc. MUDr. Stanislav Kuthan

lékař a primář hranické nemocnice ( * 1907, Hranice    † 1983, Hranice)

Doc. MUDr. Stanislav Kuthan byl primář hranické nemocnice a průkopník moderních metod vnitřního lékařství. V roce 1946 nastoupil jako lékař na interní oddělení Všeobecné nemocnice v Hranicích, v letech 1949 až 1951 zde působil jako ředitel nemocnice a poté byl primářem interního oddělení, a to až do roku 1972, do jeho odchodu do důchodu.

Byl jedním z prvních na světě, kdo zavedl laparoskopickou metodu vyšetření dutiny břišní a v odborné literatuře je označován jako první československý laparoskopista. Jde tak nejspíš o jediného hranického lékaře, který je citován v odborné lékařské literatuře. Patří také k zakladatelům současné miniinvazivní endoskopické chirurgie. Za svůj život provedl celkem kolem 3 600 laparoskopií. Laparoskopovat se naučil sám a tuto diagnostiku učil i své spolupracovníky.

Kuthan přišel také s novou myšlenkou při využívání kontrastních látek během vyšetřování žlučníku a žlučovodů (tzv. cholecystocholangiographii) a také v gastroskopii, kde začal s užíváním poloohebných přístrojů, místo původních pevných přístrojů. Jeho léčebné výsledky byly tak průkazné, že i přes nepřízeň komunistické totality, se mu podařilo dostat k zahraniční odborné literatuře. Nabyté odborné poznatky se pak snažil ověřit a aplikovat v praxi.

Doc. MUDr. Stanislav Kuthan zemřel v roce 1983 a dodnes je vzpomínán za jeho přínos českému internímu lékařství a obětavou péči o občany města. Právě z toho důvodu mu byla udělena Cena města Hranic za rok 2009 in memoriam. Doc. MUDr. Stanislav Kuthan je pochován na městském hřbitově v Hranicích v urnové hrobce starého urnového háje.

Foto: Milan Sanetřík